антидромний


антидромний
-а, -е.
Такий, що поширюється в напрямі, протилежному звичайному.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.